Univerzitný vedecký park UK v Bratislave

Enviro-medicína pre 21. storočie – geografický info-systém a environmentálne zdravie

Zoznam riešiteľov

 • Vladimír Bačík
 • Peter Baus
 • Alexandra Benová
 • Ján Buček
 • Slavomír Čerňanský
 • Radoslav Chudý
 • Pavol Faško
 • Richard Feciskanin
 • Tatiana Harciníková
 • Martin Iring
 • Marcela Káčerová
 • Miloslav Khun
 • Miroslav Kožuch
 • Dagmar Kusendová
 • Martin Labuda
 • Eva Mičietová
 • Jerguš Moravčik
 • Gabriela Nováková
 • Eva Pauditšová
 • Vladimír Pelech
 • Tomáš Schmidt
 • Hana Stanková
 • Marek Švec
 • Juraj Vališ
 • Rastislav Vojtko
 • Silvia Vojtková
 • Dalibor Výberči