kolóniu tvoriaca jednotka

Z TSENZ
(Presmerované z KTJ)
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Skratka: KTJ
Anglický ekvivalent: colony forming unit (CFU)

KTJ je jednotka používaná najmä v mikrobiológii a súvisiacich oblastiach (epidemiológia, hydrobiológia a i.) na odhadnutie počtu živých mikroorganizmov (baktérií, húb) vo vzorke (vody, pôdy a i.). Mikroorganizmy sú schopné tvoriť kolónie na špecifickom tuhom kultivačnom médiu. Kolónie sa tvoria z jednotlivých buniek, ich párov, krátkych retiazok alebo zhlukov buniek, preto sa na vyjadrenie ich počtu používa uvedená jednotka KTJ/g alebo KTJ/ml. Keďže kolónie mikroorganizmov môžu vyrásť nielen z jedinej bunky, ale aj z viacerých neoddeliteľných buniek (napr. aglomeráty bakteriálnych buniek, časti mycélia húb), počet mikroorganizmov zistený kultivačnými metódami na tuhých médiách sa nevyjadruje ako počet buniek, ale práve ako počet kolóniu tvoriacich jednotiek.

Zdroje

  • Ambrožová, J., 2004: Mikrobiologie v technologii vod. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, 244 s.
  • Breed, R.S., Dotterrer, W.D., 1916: The number of colonies allowable on satisfactory agar plates. Journal of Bacteriology 1, 321-331.
  • Goldman, E., Green, L.H., 2015: Practical Handbook of Microbiology. Third Edition. CRC Press, Boca Raton, 1055 s.