TSENZ:Úvod

Z TSENZ
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nájdete tu pojmy súvisiace s výskumom environmentálneho zdravia. Jednotlivé záznamy sú zaradené do oblastí, ktorých sa dotýkajú, a sú prepojené s inojazyčnými ekvivalentmi (ak sú tiež v slovníku).

Riešenie vzniklo s podporou projektu „Univerzitný vedecký park Univerzity, Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086“ Geografický info-systém a environmentálne zdravie" a projektu APVV 0326-11 „Hodnotenie kvality geografických informácií pre tvorbu environmentálnych rozhodnutí“